سلام پاتریسی عزیز

اینکه اینجا هستی، دلیلش اینه که شما از مشتریان خوب مانتو پاتریس محسوب میشی.

اول از همه ازت ممنونم بخاطر حضورت

و اینکه تخفیفاتی که در زیر میبینی، ویژه مشتریان محترم پاتریس تعبیه کردیم و امیدوارم از خریدشون لذت ببری.